Documents

FIO Documents

Prospekt informacyjny
Historyczne scenariusze wyników

SFIO Documents

IKE/IKZE Documents

Regulations

Announcements

Ogłoszenie o zmianie Załącznika nr 1 do Regulaminów prowadzenia IKE oraz IKZE
Ogłoszenie z dnia 5 października 2022 r. o błędnej wycenie aktywów netto
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów - VIG / C-QUADRAT SFIO
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów VIG / C-QUADRAT FIO
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa VIG / C-QUADRAT FIO
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa VIG / C-QUADRAT SFIO
No Search Results