Knowledge

 

2023-11-24Comments

Kompensacja podatkowa bez tajemnic

Od 2024 zmieniają się przepisy dotyczące rozliczenia podatków przez Fundusze Inwestycyjne i ich Uczestników. Dotychczas podatek od zysków kapitałowych (zwyczajowo zwany podatkiem „Belki”) odprowadzał za uczestnika Fundusz, pomniejszając stosownie wypłatę środków. Od 2024 uczestnik otrzyma 100% (...)

 

2023-04-05Comments5 minut reading

Kiedy kupować obligacje stało- a kiedy zmiennokuponowe?

Zanim zadamy sobie to pytanie, powinniśmy zrozumieć czym są obligacje stało- i zmiennokuponowe, czyli inaczej obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu.

 

2023-03-06Comments3 minuty reading

Obligacje czy fundusz obligacji. Które wybrać?

Obligacje to instrumenty finansowe bardziej podobne do kredytów bankowych niż do akcji. Emitent, czyli podmiot, który emituje obligacje, zobowiązuje się do cyklicznych płatności odsetek (tzw. kuponów) kupującemu oraz zwrotu pożyczonej kwoty (wartości nominalnej) w określonym terminie. (...)

 

2022-11-24Comments4 minuty reading

IKE i IKZE dla młodych seniorów – preferencje podatkowe i ochrona oszczędności przed inflacją

W czasie wysokiej inflacji dobry wybór produktów finansowych, w których ulokujemy swoje środki nabiera szczególnego znaczenia. Liczne badania pokazują, że większość Polaków przechowuje swoje oszczędności na nieoprocentowanych kontach, co oznacza, że ich realna wartość spada razem z inflacją. (...)

1z4 Page

STAY UPDATED

Subscribe to the newsletter