12.10.2023 Komentarze rynkowe 10' czytania 

Komentarz rynkowy - październik 2023

Zapraszamy do lektury październikowego komentarza

Rynek obligacji:

Wrzesień minął pod znakiem stóp procentowych w Polsce. Wydarzeniem, które kreowało nastroje rynkowe była nieoczekiwana, silna obniżka stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Władze monetarne obniżyły główną stopę o 75 punktów bazowych do poziomu 6,0%, co wprawiło uczestników rynku finansowego w konsternację. Ostatecznie działanie to wywołało dość znaczące spadki rentowności w segmencie obligacji skarbowych dwuletnich (obniżenie z poziomu 5,36% do 5,02%) oraz negatywnie perturbacje na obligacjach skarbowych długoterminowych (wzrost dochodowości w segmencie obligacji 10-cio letnich z poziomu 5,59% do 5,90%).

Rynek akcji:

Globalnie:

Globalne rynki akcji kontynuowały spadki we wrześniu. Co dalej? Rekordowe tempo podnoszenia stóp procentowych przez Fed negatywnie wpływa na rynek nieruchomości w USA. Dotyka to zarówno rynku nieruchomości komercyjnych, jak i rynku mieszkaniowego.

Lokalnie:

Wysokie jednocyfrowe spadki wiodących indeksów na krajowym rynku akcji były skorelowane z tym, co działo się na pozostałych rynkach wschodzących.

Co z tego wynika?

Odpowiedzi w załączonym komentarzu.

 

Podobne artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter