Dokumenty

Dokumenty FIO

Prospekt informacyjny
Tabela opłat za zarządzanie

Dokumenty SFIO

Tabela opłat za zarządzanie

Regulaminy

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno - Informacyjnego STI24
Regulamin Dystrybucji TFI

Bilans sprzedaży

Miesięczne zestawienie aktywów i bilansu sprzedaży subfunduszy

Sprawozdania finansowe VIG / C-QUADRAT FIO

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdania finansowe VIG / C-QUADRAT SFIO

Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2023 r. o błędnej wycenie aktywów netto
Ogłoszenie o zmianie Załącznika nr 1 do Regulaminów prowadzenia IKE oraz IKZE
Ogłoszenie z dnia 5 października 2022 r. o błędnej wycenie aktywów netto
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów - VIG / C-QUADRAT SFIO
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
Ogłoszenie o skróceniu terminu przyjmowania zapisów VIG / C-QUADRAT FIO
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa VIG / C-QUADRAT FIO
Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa VIG / C-QUADRAT SFIO
Brak wyników wyszukiwania