Starannie skomponowane fundusze

Fundusze inwestycyjne otwarte

Zainwestuj online

filtruj fundusze

Profil funduszu: (0)
Stopień ryzyka: (0)
Strategia: (0)
 

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,10%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Wysoka płynność składników lokat

Kluczowa cecha

Najbezpieczniejszy produkt w naszej ofercie

VIG / C-QUADRAT Obligacji

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,28%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Długoterminowe zyski poprzez inwestowanie na rynku krajowych obligacji Skarbu Państwa

Kluczowa cecha

Pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają rynki dłużne

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,08%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Starannie dobrany portfel obligacji korporacyjnych

Kluczowa cecha

Potencjał zysku przewyższający oprocentowanie lokat bankowych

VIG / C-QUADRAT Akcji

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,97%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w spółki notowane na warszawskiej GPW

Kluczowa cecha

Wykorzystanie potencjału krajowego rynku akcji.

VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

0,88%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje globalnych spółek z atrakcyjnych regionów świata i sektorów gospodarki

Kluczowa cecha

Dostęp do globalnych rynków akcji

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,36%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości aktywów we wszystkich fazach rynku

Kluczowa cecha

Inwestowanie w oparciu o unikatowy w pełni zautomatyzowany system analizy ilościowej wyników funduszy dłużnych na świecie

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Stopa zwrotu z dnia 28.09.2022

-0,37%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje emitentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, alokacja dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej

Kluczowa cecha

Inwestuje w oparciu o kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju)

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się