Starannie skomponowane fundusze

Fundusze inwestycyjne otwarte

Zainwestuj online

Fundusze inwestycyjne dla Twojej firmy

Nasze fundusze polecane dla firm cechuje stabilność oraz strategia nastawiona na uzyskanie w dłuższym horyzoncie czasu wyników przewyższających oprocentowanie lokat bankowych.

 

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Stopa zwrotu z dnia 18.07.2024

0,03%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Instrumenty dłużne Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, uzupełnione przez obligacje przedsiębiorstw

Kluczowa cecha

Stabilne narzędzie do lokowania środków finansowych

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Stopa zwrotu z dnia 18.07.2024

0,05%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw, uzupełniony przez obligacje skarbowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych

Kluczowa cecha

Ekspozycja na rynek obligacji przedsiębiorstw

 

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się