08.03.2024 Komentarze 5' czytania 

Sytuacja na rynku krajowym (Komentarz rynkowy 3/2024)

Banki, spółki Skarbu Państwa, KPO

Banki miały być gwarantem hossy i tak właśnie jest

Nie można zignorować faktu, że sektor bankowy jest na bardzo atrakcyjnej trajektorii zysków w tym roku. Wysokie stopy procentowe, ścisła kontrola kosztów i solidna sytuacja makroekonomiczna sprawiają, że raportowane dynamiki zysków w sektorze bankowym są imponujące. Pamiętajmy, że jest to także jeden z niewielu płynnych sektorów, które w miarę sprawnie mogą kupić lub sprzedać zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Kontrybucja pozostałych sektorów (może poza LPP reprezentującym sektor detaliczny) była praktycznie nieistotna dla dalszego wzrostu indeksów.

Wymiana kadr w spółkach Skarbu Państwa i KPO

Z nowym rokiem karuzela kadrowa w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa przyśpieszyła. Wiele wskazuje na to, że będzie to pozytywnie odebrane przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych – zwłaszcza w kontekście spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Dodatkowo, zapowiedzi o odblokowaniu środków z KPO powinny być katalizatorem wzrostu dla średnich i małych spółek w drugiej połowie roku.

Co dalej?
Wycenowo, krajowy rynek akcji znajduje się na poziomie nieznacznie powyżej swoich historycznych średnich. Niemniej, relatywne wyceny spółek są bardzo atrakcyjne na tle światowych rynków akcji. Główne argumenty za kontynuacją wzrostów są solidne fundamenty makroekonomiczne Polski na 2024 rok oraz możliwy napływ kapitału na krajowy rynek akcji.

Gdzie kryją się potencjalne ryzyka dla krajowego rynku akcji?

Po bardzo dobrym lutym z solidnymi jednocyfrowymi stopami zwrotu w każdej kategorii spółek (dużych, średnich i małych) nie widać istotnych ryzyk w krótkim terminie, głównie z uwagi na stopniowe ożywienie w światowym przemyśle. Nie zmienia tego fakt protestów rolniczych (z uwagi na brak ekspozycji na GPW) w Polsce. W średnim terminie, niepewna przyszłość losów Ukrainy jest kluczowym aspektem w postrzeganiu ryzyka w naszym regionie świata.

 

   

Marek Kaźmierczak

Senior Fund Manager

Podobne artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter